Tünel Tipi Seralar

Yazar:

İsminden de anlaşılacağı üzere tünel tipi seralar çatısı yay şeklinde olan seralara verilen isimdir. Bundan 20-30 sene öncesi sadece 6 veya 8 m uzunluğunda bir demir yay haline getirilerek iki ucu toprağa gömülüp sera yapılıyordu. Bu tarz seralara alçak tünel sera denilmektedir. Bu tip seralar özellikle kış aylarının soğuk olduğu bölgelerde marul vb. alçak boylu bitkiler ile fide yetiştiriciliği için uygundur. Özellikle Çukurova Bölgesinde karpuz fideleri minyatür tünel seraların içine dikilmektedir.

Bu tarzın birçok dezavantajı bulunmaktadır. Havalandırma işlemi rahat olmamaktadır. Uzun boylu bitki yetiştiriciliği (domates, hıyar, kavunvb.) için uygun değildir.Tünelin kapsadığı sera taban alanı ve bitki üretiminin yapıldığı net alan arasında farklılık vardır. Üretim alanı daha küçüktür.


Şimdilerde ise tünel seralar en basit tabiri ile direkler üzerine oturtulmaktadır ve Arazinin durumuna göre birden fazla tünel sera araya oluk koymak vasıtasıyla birleştirilebilmektedir. Tünel  tipi seralarda çatı şekli nedeniyle radyasyon enerjisinin sera içine iletimi oldukça yüksektir. Bu tip seralar bulundukları yerin enlem derecesine göre uygun konumlandınldıklarında 25° eğimli tekil eşlenik bir seradan daha fazla ışınım enerjisi iletir. Bu tip seralar uzun boylu sebze yetiştiriciliği ve çiçek yetiştiriciliği için oldukça uygundur.


0 yorum → "Tünel Tipi Seralar"

Yorum Gönder

Neye Bakmıştın

Bu gadget'ta bir hata oluştu

Facebook'ta Bizi Bulun

Modern Seracılık Modern Tarım: Tünel Tipi Seralar.
Anarschi Hit Adam